Kategori: Uncategorized

GDPR

De fleste har sikkert hørt om GDPR, det virker kanskje komplisert, men det er egentlig ganske enkelt. GDPR står for general data protection regulation og er innført for å styrke personvern ved databehandling. Det er en ny EU lov som skal gi deg kontroll over informasjonen din på nett. Denne loven er til slik at …

Google doc

kreativt og smart I bachelor programmet digital markedsføring ble vi allerede ved første forelesning oppfordret til å jobbe sammen i google doc. Google doc er en smart og effektiv måte å samarbeide med andre på, enten om det er kollegaer eller studentgrupper. Google doc er enkelt og greit er tradisjonelt word dokument som er digitalisert. Her …

Uber eller taxi?

11.1.19 Denne forelesningen har vi lært om delingsøkonomi og hvordan den åpner opp nye dører, trussel mot eksterne aktører og sammenhengen mellom transaksjonskostnader, nettverkseffekter og delingsøkonomien. Enkelt fortalt er delingsøkonomi transaksjoner mellom privatpersoner ved bruk av digitale plattformer. Noen eksempler på delingsøkonomi er Air BNB og uber som de fleste har hørt. Her kan man …